arheologija

Aрхеологијa

Археолошко одељење Народног музеја у Шапцу чине праисторијска и античка збирка са 3000 инвентарних јединица и више хиљада студијског материјала са територије Подриња.

Праисторијска збирка садржи око две хиљаде инвентарних јединица и неколико хиљада студијског материјала са локалитета Јела у Шапцу који је истраживан седамдесетих година прошлог века. Највреднији експонати изложени су у сталној поставци и датирају од неолита који је заступљен старчевачком културом насталом око 6000. година пре наше ере. То су огромне посуде за складиштење хране-питоси, разне керамичке посуде, оруђа и оружја од кости,камена, метала. Ови налази јасно показују да је захваљујући плодном тлу доминантна грана привреде на овим просторима била земљорадња.

Античку збирку чини 911 инвентарних јединица и извесна количина студијског материјала. Материјал је углавном набављан откупом или поклонима. Римски пољопривредни алат, керамичке посуде, део војног наоружања, накит, фибуле, култне иконе, козметичке стаклене посуде само су део материјала изложеног у оквиру сталне поставке, а њен најрепрезебтативнији део су бронзане статуете бога Меркура и богиње Венере.