etnologija

Eтнологијa

Етнографска збирка Народног музеја у Шапцу броји близу 1 5оо предмета који се односе на материјалну и духовну културу Мачве, шабачке Посавине и Поцерине. Највећи број предмета чува се у депоу, док је један део изложен у сталној поставци музеја. Један део предмета из збирке музеј је откупио, а један део је добијен на поклон.

Етнографска збирка састоји се из неколико мањих збирки које чине текстил, накит, предмети од дрвета, керамике и метала.

Збирка текстила састоји се из мушке и женске народне ношње , и предмета за свакодневну употребу, који су производ домаће радиности жена овога краја. До 80-тих година XIX века ношња овога краја била је под утицајем динарске ношње, јер је његово становништво било састављено од досељеника из Босне и Херцеговине и Црне горе. Касније због близине Срема и уских трговачких веза крајем ХIХ века, у ношњи овога краја све је већи утицај војвођанске ношње. У етнографској збирци нашег музеја могу се наћи примерци оба типа ношњи. Од предмета за свакодневну употребу израђених од текстила најбројнији су ћилими, јастуци, пешкири.

Збирка накита је најмалобројнија. Углавном је сачињава накит за главу.

Збирка коју чине предмети израђени од дрвета састоји се елемената покућства (синије, троношци, сандуци за девојачку спрему), предмета које су жене употребљавале за спремање хране (наћве, лебарници, карлице) и предмета коришћених у домаћој радиности (дрвени разбој, преслице, вретена).

Збирка предмета од керамике састоји се превасходно из предмета за свакодневну кућну употребу, за кување и чување јела. То су велики земљани лонци, тестије, бардаци, бокали, тањири.

У збирци предмета од метала најбројније су пољопривредне алатке и оруђа, занатске алатке и предмети за кућну употребу.