Sandra27

Eтнологијa

Етнолошка збирка Народног музеја у Шапцу броји преко 2 500 предмета који се односе на материјалну и духовну културу Мачве, шабачке Посавине и Поцерине, а чине је текстил, накит, предмети од дрвета, керамике и метала.
Збирка текстила састоји се из мушке и женске народне ношње, и предмета за свакодневну употребу, који су производ домаће радиности жена и вештих занатлија шабачког краја. До 80-тих година XIX века ношња овог краја била је под утицајем динарске ношње, јер је његово становништво било састављено од досељеника из Босне и Херцеговине и Црне Горе. Касније због близине Срема и уских трговачких веза крајем ХIХ века, све је већи утицај војвођанске ношње. У етнолошкој збирци нашег музеја могу се наћи примерци оба типа ношњи. Женска ношња је употпуњена бројним накитом за главу као својеврсним украсом карактеристичним за мачванску конђу. Од текстилних предмета за свакодневну употребу најбројнији су ћилими, јастуци, пешкири. Значајан део збирке чине предмети израђени од дрвета. То су елементи покућства (синије, троношци, сандуци за девојачку спрему), предмети које су жене употребљавале за спремање хране (наћве, лебарници, карлице) и предмети коришћени у домаћој радиности (дрвени разбој, преслице, вретена). Збирка предмета од керамике састоји се од предмета за свакодневну кућну употребу, за припремање и чување јела (земљани лонци, тестије, бардаци, бокали, тањири). У збирци предмета од метала најбројније су пољопривредне алатке и оруђа, занатске алатке и предмети за кућну употребу. Део збирке чине предмети који се односе на духовну културу и обичаје (Божићни, Ускршњи, славски) становништва шабачког краја.
Други део етнолошке збирке Народног музеја у Шапцу, преко 2 500 предмета чини легат породица Крстић и Миликић. Највећи део легата чини амбалажа (флаше, тегле, папирна, картонска амбалажа …) и предмети од различитих материјала за свакодневну употребу (одевни предмети, текстилно покућство, посуђе, дечје играчке …) који су били део покућства ове две породице.