istorija

Историја

Историјско одељење покрива период од 7. века до краја 1945. године. Први предмети који су сведочили о историјату шабачког краја доспели су у Музеј тридесетих година 20. века када је музејска збирка функционисала у оквиру Шабачке народне књижнице и читаонице. Данас се предмети чувају и обрађују по следећим збиркама: оружје и опрема, одликовања, печати, опрема и алати, историја Стари град и историја ситни предмети. У току је формирање збирке унифоми. На сталној музејској поставци изложено је око 20% од укупног броја предмета, остатак се налази у депоу и повремено излаже на тематским и другим стручним изложбама. Мањи део збирки је публикован, пре свега у каталозима повремених изложби.

У збирци оружја и опреме чувају се примерци хладног и ватреног оружја почев од средњег века до краја Другог светског рата. Када је реч о хладном оружју Музеј поседује пар примерака мачева, буздована, хелебарди и врхова копаља, из XIX – XX века. Јатагани, сабље, бајонети и тесаци су такође заступљени. Најранији примерак ватреног оружја, у збирци, јесте топ са барке из XIV века, ту се налазе и две топовске цеви, кубуре и пушке из устаничког периода као и оружје коришћено у ратовима од XIX века до 1945. године пронађено на подручју Шапца и околине. Поред оружја у збирци се налази муниција и предмети војне опреме везани за ратове, догађаје и личности са територије коју покрива Музеј.

Збирка одликовања обухвата ордене, споменице и медаље додељиване како за војне заслуге током ратова, тако и за ангажовање у школству, култури, црвеном крсту, на раду и и другим областима цивилног жовпта, како у предратном тако и у послератном периоду. Поред одликовања која су додељивана појединцима у овој збирци се налазе три одликовања којима је одликован град Шабац зa страдања током Првог светског рата: Француски ратни крст са палмином гранчицом, Чешкословачки ратни крст и Карађорђева звезда са мачевима IV реда.

Збирка печата је доста мала и обухвата махом штамбиље и печате из области апотекарства и фармације.

Историја ситни предмети обухвата делове орпеме, одеће, покућства, накита и других ствари пронађених на терену, а временски се односе на период средњег века до почетка 19. века.

У збирци Историја Стари град чувају се ситни предмети пронађени на локалитету шабачке тврђаве, углавном су фрагментовани, а потичу с краја 18 и из 19. века.