numizmatika

Нумизматика

Историјат нумизматичке збирке тесно је повезан са стварањем Народног музеја. Прве су се назнаке будуће колекције зачеле од самог стварања музејске збирке у Шапцу, почетком 20. века. Сакупљању старог новца придавана је посебна пажња. Тако је већ прва збирка, која се налазила у Гимназији, имала леп број примерака старог новца. Нажалост, ова прва нумизматичка колекција уништена је током ратни страдања града 1914-1918. године.

Поновним оживљавањем идеје о стварању музеја, у оквиру Шабачке народне књижнице и читаонице током 1934. године, формиране су четири збирке, једна од њих је била и нумизматичка.

Према сачуваним извештајима збирка се састојала од 43 примерка разног металног новца и 63 новчанице. Пред сам рат 1941. године збирка је била знатно већа са доста металног и папирног новца. Током ратних година које су уследиле, велики део новца из збирке је нестао, тако да је до данас мали број, из те колекције, примерака сачуван.

После ослобођења 1945. године Музеј и поред тешких услова наставља са својом активношћу на прикупљању историјских предмета, па и старог новца. Систематско сакупљање нумизматичког материјала започиње тек од 1962. године, доласком првог археолога у музеј. Од тада се нумизматичка збирка многоструко увећала како поклонима тако и откупима. Све до 1995. године нумизматички материјал је подељен по различитим збиркама да би се од те године објединио у јединствену збирку.

Нумизматичка збирка Народног музеја у Шапцу својим садржајем блиска је профилу кабинета. Наиме, то је једина збирка која временски покрива велики период од праисторије до савремених дана. Највећи део новца потиче са подручја северо западне Србије мада има предмета и друге провинције.

Данас је нумизматичка збирка Народног музеја у Шапцу подељена на седам целина, које прате и одговарајући инвентари. То су:

– антички новац

– савремени метални новац (од средњег века до данас)

– папирни новац и бонови

– акције

– значке

– медаље и плакете

– беџеви

Антички новац обухвата највећим делом, сем неколико примерака келтског и републиканског, римски царски новац (I – V век). У оквиру збирке чува се и остава антонинијана из Доњег Црниљева као и делови појединих остава пронађених у Подрињу (Свилеува, Мрђеновац, Јадранска Лешница). Заступљен је и мањи број примерака новца искованог у локалној ковници Виминацијум (Костолац). Осим римског новца у збирци се налази и мањи број византијског новца.

По броју примерака збирка савременог металног новца је највећа. У овој збирци заступљен је новац средњег века до данас како Србије тако и већине европских држава па и ван европских. Свакако најзначајнији сегмент ове збирке је новац Србије, средњовековни и савремени као и новац Југославије. Осим оптицајног заступљен је и леп број примерака комеморативног новца бројних држава.

Готово одмах по обнови рада после Другог светског рата у музеј су приспеле прве медаље и плакета. Други низ година збирка је незнатно увећана да би се тек последњих година приступило систематском прикупљању и попуњавању путем поклона и откупа. Данас се збирка састоји од 120 медаља и плакета. Прикупља се углавном материјал који се односи на Шабац. Осим ових локалних заступљене су и друге медаље и плакете из оставштина појединаца као и из легата Михајловић. Ради се углавном о медаљама из 20. века које су израдили мање или више познати уметници. Медаље су посвећене друштвима, установама, догађајима из војне, политичке, културне и економске историје.

Збирка значки броји око 1000 примерака. Прва значка која је посвећена Шапцу емитована је крајем XIX века поводом свечаности које су одржане приликом прославе стогодишњице рођења Јеврема Обреновића и од тада, са мањим или већим интезитетом, оне се емитују. И поред чињенице да значке у највећем броју случајева немају већу материјалну вредност, њихова улога у проучавању историје сваког друштва је велика. Тешко је замислити да постоји неко јавно друштво или организација која није имала своју значку. Многа друштва и организације су током времена нестале па су тако значке једини сведок њиховог постојања. Осим значки које су издане од и за установе и друштва из Шапца у музеју се чувају бројне друге значке које се не односе непосредно на Шабац.

Најмлађи сегмент нумизматичке колекције у Народном музеју у Шапцу је збирка беџева. Ова збирка почела је да се формира после 1995. године и за сада она броји 57 примерака. У њој су првенствено заступљени беџеви који се односе на установе и манифестације из Шапца али има и беџева појединих политичких и друштвених организација ван Шапца.

Мала по броју примерака али веома значајна је колекција старих вредносних папира, акција. За сада се у збирци налази 32 примерка акција шабачких акционарских друштава али и из других градова емитованих од краја XIX века до 1941. године.